Hakkında / About

2017 yılında İstanbul’da galeri ve müzeleri dolaştığımda aynı söylem ve biçimlerin  tekrarlandığını farklı sanatçılara ve kimliklere yer verilmediğini düşündüm. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa dışında üretilen eserleri merak ediyordum. Sansürün ve ifade özgürlüğünün daha kısıtlı olduğu topraklarda sanat ile oluşan özgür ifadelere yer verecek çevrimiçi bir platform kurmaya karar verdim. Norn için bir internet sitesi kurdum ve de ulaşacağım eserleri sergilemek üzere bir galeri arayışına girdim. Çeşitli şirketlerle yazıştım ve görüşmeler sonunda Avusturalya’lı Exhibbit adlı firmanın cömert sahipleri Amanda Lane ve Peter Worrall bana 6 aylık bir sponsorluk verdiler. Bu sponsorluk sayesinde 2019 yılında iki sergi yapma şansı buldum. İlk sergi “Tutarsız” için Facebook gruplarından ve çeşitli platformlardan açık çağrı ile sanatçılara ulaşmaya çalıştım. Tarihin tek taraflı yazımının kolektif hikayeye sentezlenen anlatısını kıran, yeni yazımlar üreten eserlere ulaşmak istiyordum. İkinci sergi “Kırılgan Dayanıklılık” ise hastalıklarla, yaralanmalarla veya engellerle mücadele eden sanatçılara yönelikti. Görünürlülüklerini arttırmak ve de fiziksel alanlara erişimi kısıtlı olan ya da bulunmayan sanatçılara ulaştım. Bu sürecin sonunda Exhibbit ile olan sponsorluğum bitti ancak ben finansal destek bulmakta zorlandım. Eserlerin daha iyi arşivlenmesini de istiyordum. Tesadüfler sonucu kendimi bir sanal gerçeklik eğitiminde buldum ve bu eğitimde tanıştığım bir ekiple sanal gerçeklikte bir galeri kurdum. Sanal gerçekliği daha özgür eserler üretmek ve arşivlemek için kullanabilir miyiz, fiziksel olmayan bu alanın sınırsızlığını, fizik kanunlarının yokluğunu nasıl değerlendirebiliriz beraber düşünüyor ve üretiyoruz. Bu süreçte özellikle Orta Doğu ve çevresindeki dijital sanat pratiklerini araştırıyor ve de farklı sanatçıların görünürlüklerini arttırmak için çabalıyorum. Bu süreçte bana destek olmak, soru sormak, farklı iş birlikleri oluşturmak, kolektif düşünmek/üretmek ya da Norn’un bir parçası olmak için bana ulaşabilirsiniz.

 

// norngallery@gmail.com //

 

Visiting galleries and museums in Istanbul in 2017, I thought that the same discourses and forms were repeated in all of them and that different artists and identities were not represented enough. I was especially curious about artworks produced outside of North America and Europe. I decided to establish an online platform that would include free expressions with art in places where censorship and freedom of expression are more restricted. I set up a website for Norn and searched for a medium to showcase the works I would reach. I have written emails to various companies, and at the end of the meetings, the generous owners of Australian Exhibbit company Amanda Lane and Peter Worrall gave me a 6-month sponsorship. Thanks to this sponsorship, I had the chance to curate two exhibitions in 2019. I tried to reach artists with an open call from Facebook groups and various platforms for the first exhibition “Disjointed”. I wanted to reach works that were attempts of re-writing narratives that broke the one-sided writing of history which corresponds supposedly a collective history. The second exhibition “Fragile Resilience” was directed at artists struggling with diseases, injuries or disabilities. I reached artists with or without access to physical spaces to increase their visibility. At the end of this process, my sponsorship with Exhibbit ended, but I found it difficult to find financial support. I also wanted the works to be archived better. As a result of a coincidence, I found myself in a virtual reality training and set up a virtual reality gallery with a team I met during this time. Can we use virtual reality to produce and archive artworks, how can we evaluate the boundlessness of this non-physical field and the absence of the laws of physics? In this process, I especially explore digital art practices in the Middle East and its surroundings, and to increase the visibility of different artists. Please don’t hesitate to contact me to ask questions, to plan different collaborations, think / produce collectively, or be a part of Norn.